Klantenlogin en downloads
Installatietechniek Installatietechniek

Installatietechniek eenvoudig geïntegreerd.

Voor alle LÜRA-hallenvarianten geldt de eenvoudige integratie individuele installaties. Deuren, verlichting, ... transportinrichtingen, afzuiging of toebehoren zijn probleemloos aan de wanden aan te brengen, daar deze op iedere plaats door kleine aanpassingen extra lasten kunnen opnemen.

Transportband

Voor uw toepassing de optimale hal.

Als voorbeeld kan het aanbrengen van een transportband zonder grote voorzorgsmaatregelen gedurende de werkzaamheden plaatsvinden; voordat de productie van de hal start moet natuurlijk de precieze positie worden aangegeven. ... In de basis blijft men door de modulaire keerwanden in de bouw van opslagboxen steeds flexibel. Een systeemoplossing, die door eenvoudige realisatie en een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding bestaat.

foto l: roldeur, vluchtdeur. foto r: windscherm

Deuren

LÜRA-stortgoederenhallen kunnen met roldeuren inclusief zeilen of windbeschermingsnetten -, met sectionaal deuren, lamellen deuren of andere typen deuren voorzien worden. ... Loopdeuren als vluchtdeuren, met of zonder brandwerendheid, behoren eveneens tot het leverprogramma.

Verlichting

Verlichting

Bij booghallen met foliedaken is een verlichting op basis de grote lichtdoorlatendheid van de folie slechts gedeeltelijk nodig behalve als er gewerkt wordt op bepaalde dag- en nachttijden. Bij andere dakvormen, ... die meer verlichting nodig hebben, kunnen aanvullende lichtlijnen probleemloos gepland en geïnstalleerd worden.

Gevels

De gevels kunnen geheel of gedeeltelijk met windbeschermingsnetten voorzien worden, in combinatie met PVC folie bekleed worden en naar wens met belettering voorzien worden.

Ventilatierooster

Ventilatie en klimaatregeling

De ventilatie van de hallen kan met windbeschermingsnetten in de gevel plaatsvinden, over een bevochtigingsventilatie, verschillende dakventilatiesystemen of door een actieve ventilatie. ... Ventilatieroosters in de keerwanden – bijvoorbeeld bij gasontwikkeling met zware gassen - , of luchtschachten, of complete ventilatiesystemen: alle individuele wensen beoordelen we gedurende het adviestraject en passen uw bouwplannen op een juiste manier aan.

Sprinkler- en luchtbevochtigingsinstallaties

Bij sterke stofontwikkeling en licht ontvlambare materialen worden vaak sprinkler- en luchtbevochtigingsinstallaties ingezet, die aan of op de LÜRA-keerwanden bevestigd kunnen worden.

Brandbeveiliging

De folies en zeilen leveren we op speciaal verzoek in verschillende kwaliteiten en brandwerendheidsklassen.